projektowanie szkoleń
gry biznesowesprzedaż coachingszkolenia biznesowehrdoradztwormconsulting.pl

 

Program szkolenia dla managerów w dniach 13 - 14 listopada 2014 roku.

- Komunikacja (na bazie szkoły R. Botshtata – Komunikacja Transformująca),
- Przywództwo (w oparciu o cykl prac J.C.Collins'a, oraz J.C. Maxwell'a, w polskich realiach biznesu)
- Zarządzanie zmianą z elementami zarządzania ryzykiem,
- Zarządzanie zasobami ludzkimi – kluczowe elementy strategii dla Managera – motywowanie, asertywność, budowanie zespołu,
- Zarządzanie przez cele - definiowanie, wdrażanie, nadzorowanie i egzekwowanie w zespole,
- Zarządzanie czasem – efektywności własnej oraz podwładnych,
- Zarządzanie sprzedażą – efektywne sposoby zwiększania sprzedaży i budowania konkurencyjności w oparciu o zespół, analiza produków i rynku,
- Program zwiększania kreatywności i efektywności pracy,
- Zarządzanie profilowe – analiza profilu oraz wzmacnianie kluczowych cech managera, z możliwością obsługi po szkoleniowej Kaizen Management (rozłożony na 20 dni po szkoleniu program wdrożeniowy)

Przy nawiązywaniu współpracy z firmą szkoleniową przedsiębiorca zwykle chce poprawić jeden lub kilka konkretnych parametrów w organizacji takich jak: ilość sprzedanych towarów i usług, szybkość obsługi klienta, czy proces planowania projektu. Każdy wyżej wymieniony element funkcjonowania firmy jest w dużej mierze oparty o zasoby ludzkie. To najczęściej doskonalenie kadr jest podstawowym składnikiem wzrostu wydajności w obszarach opartych o składniki miękkie, czyli psychologię biznesu - komunikację, odporność na stres czy negocjacje. Większość celów szkolenia wydaje się oczywiste już przed przystąpieniem do projektowania spotkań z grupą, nie mniej jednak zawsze staramy się pamiętać, że efekty naszej pracy szkoleniowej to osiągnięcie założonych celów, a nie przeprowadzenie dni szkoleniowych. Zatem w pewnych przypadkach grupa handlowców może bardziej potrzebować szkolenia z zarządzania czasem i układania priorytetów zadań, niż z komunikacji czy technik negocjacyjnych. Jak wiadomo cena jest tylko jednym ze składników transakcji - zwykle nie najważniejszym. W przypadku sprzedaży całościowy przegląd elementów komunikacji i organizacji pracy może być skuteczniejszy dla wzrostu obrotów, niż głębokie analizowanie wariantów pytań otwartych (co oczywicie również należy zrobić - nie koniecznie od razu).

Zawsze zatem staramy się dobierać temat pracy z klientem w sposób dopasowany do jego specyficznych potrzeb branżowych. Inaczej należy przeszkolić handlowca, którego zadaniem będzie obsługa klienta przychodzącego do firmy, w odróżnieniu od sprzedawcy mającego na celu penetrowanie rynku. Co więcej - wnioskiem ze szkolenia może być propozycja zmiany części kadry w danej organizacji. Predyspozycje wrodzone są kluczowe, szczególnie na stanowiskach wymagających szybkich efektów.

Projekt szkolenia zawsze zatem będzie narzędziem do oceny i planowania przyszłych działań i planów rozwoju organizacji, oraz oceny trenerów.

 

RmConsulting.pl © Wrocław 2014. All Rights Reserved

Polityka Prywatności