szkolenia wrocław
   


doradztwo biznesowe
gry biznesowesprzedażcoachingszkoleniahr szkoleniadoradztwo wrocławrmconsulting.pl

 

Obok analiz standartowych w pewnych wypadkach niezbędne jest wykonanie analiz wychodzących poza standardy twardych danych statystyczno ekonomicznych. Nasi specjaliści służą opiniami na tema finansów oraz perspektyw ekonomicznych, ale co ważniejsze wykonujemy dla naszych klientów oceny obejmujące analizę trendów i możliwości, ocenę psychologiczną organizacji jak również przewidujemy najlepsze warianty dla organizacji w procesie zmian strategicznych.

Każda organizacja podobnie jak każdy człowiek posiada nawyki, czyli automatyczny zestaw zachowań w reakcji na zaistniałe okoliczności. W sytuacjach, które zdarzają się często i są powtarzalne nawyki zwykle są dobrze opanowane i bezbłędne w ramach przyjętych procedur. Po zapytaniu klienta wiadomo że wysyłamy ofertę i dwa dni po wysłaniu dzwonimy po informację zwrotną. Jeżeli ktoś zgłasza reklamację, wiemy czy odesłać produkt do serwisu, czy zwrócić pieniądze. Właściwe nawyki powodują że praca jest szybka i skuteczna niezależnie od rozmiaru i funkcji organizacji. Jedyne nad czym trzeba pracować, to:

  • czy przyjęte nawyki organizacyjne są właściwe,

  • czy przyjęte nawyki są maksymalnie skuteczne czyli optymalne kosztowo, czasowo i organizacyjnie,

  • czy możemy przewidzieć jakie sytuacje niestandardowe mogą się w organizacji pojawić, po to by przygotować się na właściwy sposób reagować.

W tych okolicznościach mówienie o nawykach może wydawać się niestosowne, ale uzasadnienie użycia terminu jest proste. Organizacje składają się z osób, co do których słowo nawyk jest jak najbardziej odpowiednie – znakomitą większość czynności życiowych wykonujemy nawykowo. Widząc odpowiednie okoliczności czy sytuacje nasza podświadomość powoduje w nas niemal automatyczne odruchy, które są w nas wczytane w odpowiedzi na bodźce. A to właśnie nawyki pracowników wykształcone przez odpowiednią kulturę organizacyjną dają jako sumę całościową nawyki organizacji. Wystarczy ok 20 dni świadomej pracy, by każdy z nas zastąpił stary nawyk zupełnie nowym. W życiu osobistym czasem będzie potrzebna dokładniejsza analiza bodźców i nagród które temu towarzyszą, natomiast w organizacji biznesowej jest łatwiej – przyjęty system poleceń i procedur opisujący nowe ścieżki w kilka dni potrafi zmienić efektywność pracy.

Ze względu na powyższe, ważne jest aby regularnie dokonywać przeglądów systemu zachowań i reagowania w naszych przedsiębiorstwach lub innych organizacjach, by działanie było nieustannie optymalizowane. Celem każdej rozwijającej się organizacji jest samodoskonalenie – procedury powinny być doskonalone przez samych pracowników, co niezwykle silnie motywuje ich do pracy oraz poprawia ich relacje w grupie. Niemniej jednak czasem – na początku powyższej drogi, lub w sytuacji kryzysowej niezbędne może się stać zaproszenie niezależnych konsultantów do szybkiego wdrożenia zachowań usprawniających organizację.

 

RmConsulting.pl © Wrocław 2014. All Rights Reserved

Polityka Prywatności