szkolenia Wrocław
   

doradztwo biznesowe
gry biznesowesprzedażcoachingszkolenia biznesuhr szkoleniadoradztwo wrocławkontakt szkolenia

 

Obok analiz standartowych w pewnych wypadkach niezbędne jest wykonanie analiz wychodzących poza zwykłe ramy - obok twardych danych statystyczno-ekonomicznych. Nasi specjaliści służą opiniami na tema finansów oraz perespektyw ekonomicznych, ale co ważniejsze wykonujemy dla naszych klientów oceny obejmujące analizę trendów i możliwości, ocenę psychologiczną organizacji jak również przewidujemy najlepsze warianty dla organizacji w procesie zmian strategicznych.

Analiza trendów może skutkować wnioskami audytu, w którym zasugerowane będzie nie tylko co należy poprawić, ale może co należy zmienić strategicznie, bo np rokowania dla branży są spadkowe. A może wspólnie ustalimy że będziemy wdrażali nowy kierunek obsługi po sprzedażowej, co będzie wymagało stworzenia grup roboczych, i w oparciu o dotychczasowe doświadczenie wyprodukowanie nowego strandartu działania. W praktycznych zmianach zawsze najskuteczniejszą metodą szybkiego dochodzenia do trwałych i pozytywnych zmian jest produkowanie ich przez zespół. Wtedy zadaniem zewnętrznego konsultanta będzie moderowanie i wskazywanie kierunków.

Za pomocą prostych metod pracy w grupie można bezsprzecznie dojść do wspólnych konstruktywnych wniosków, co ważne wzmacniając więzi i autorytety wewnątrz organizacji - co niestety nie jest zjawiskiem powszechnym w małych i średnich przedsiębiorstwach.

 

RmConsulting.pl © Wrocław 2014. All Rights Reserved

Polityka Prywatności